Bankové spojenie: Tatra banka: 2628709874/1100
IBAN: SK8311000000002628709874
Kód banky: TATRSKBX

Spoločnosť board.sk s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 28412/B.

board.sk s.r.o.

Bankové spojenie: Tatra banka: 2628709874/1100
IBAN: SK8311000000002628709874
Kód banky: TATRSKBX

Spoločnosť board.sk s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 28412/B.

board.sk s.r.o.