Vďaka nášmu technickému know-how a skúsenostiam riešime projekty zamerané na adherenciu pacientov.

Úlohou pacientskych podporných programov je predovšetkým elektronickou formou:

Informovať:

• o možnostiach terapie

• o novinkách vo vývoji liekov

• o spôsobe života s ochorením

Pomáhať:

• riešiť problémy, ktoré môžu vzniknúť pri terapii

• riešiť psychické problémy

• zlepšiť kvalitu života pacientov

• novodiagnostikovaným pacientom zorientovať sa v problematike liečby a zbaviť ich strachu pred chorobou

• pri riešení sociálnych problémov a orientovaní sa v legislatíve