Ešte malé poohliadnutie za VÚC voľbami

Aj pri posledných voľbách do VÚC sa môžeme pochváliť, že sme opäť pomáhali mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a prihlásili sa k elektronickému spracovaniu hlasovania volieb.
Technická spolupráca spočívala v koordinácií zástupcov škôl, kde boli volebné okrsky (zápožičky počítačov), naštudovanie si IVISu (portál na spracovanie hlasovania), samotné zaškolenie pracovníkov vo volebných komisiách a samozrejme technická podpora pri odosielaní výkazov.
Výsledkom bol hladký priebeh spracovania volieb a mestská časť Bratislava Vrakuňa sa môže pochváliť, že ako prvá mala odovzdané všetky volebné výkazy.