Najčastejšie využívaný servis pre malé firmy a živnostníkov. Zákazník nám oznámi svoj problém a my sa ho snažíme vyriešiť. Servisný zásah je možný priamo u zákazníka alebo v našom servisnom stredisku. Zákazník tak zaplatí len za servisný výkon podľa cenníka alebo podľa predom dohodnutého rozsahu prác.

Najčastejšie servisné práce poskytované pre nezmluvných zákazníkov

 • riešenie problémov a inštalácie programov, tlačiarní
 • servis počítačov notebookov ak nejde zapnúť alebo sa reštartuje
 • odvírovanie počítačov, vyskakujúce okná
 • inštalácia, reinštalácia OS Windows, Apple
 • inštalácia a nastavenie wifi
 • zálohovanie dát
 • zabezpečenie záchrany dát z havarovaných hardiskov
 • inštalácie a nastavenie servera (Windows, Linux, NAS)
 • čistenie vnútra počítačov – profylaktika
 • poradenstvo pri kúpe počítačov, notebookov alebo zariadení
 • dodávky spotrebného materiálu pre tlačiarne (tonerové náplne )
 • poradenstvo a konzultácie ako zefektívniť fungovanie IT vo vašej firme

Kontaktujte nás

Najčastejšie využívaný servis pre malé firmy a živnostníkov. Zákazník nám oznámi svoj problém a my sa ho snažíme vyriešiť. Servisný zásah je možný priamo u zákazníka alebo v našom servisnom stredisku. Zákazník tak zaplatí len za servisný výkon podľa cenníka alebo podľa predom dohodnutého rozsahu prác.

Najčastejšie servisné práce poskytované pre nezmluvných zákazníkov

 • riešenie problémov a inštalácie programov, tlačiarní
 • servis počítačov notebookov ak nejde zapnúť alebo sa reštartuje
 • odvírovanie počítačov, vyskakujúce okná
 • inštalácia, reinštalácia OS Windows, Apple
 • inštalácia a nastavenie wifi
 • zálohovanie dát
 • zabezpečenie záchrany dát z havarovaných hardiskov
 • inštalácie a nastavenie servera (Windows, Linux, NAS)
 • čistenie vnútra počítačov – profylaktika
 • poradenstvo pri kúpe počítačov, notebookov alebo zariadení
 • dodávky spotrebného materiálu pre tlačiarne (tonerové náplne )
 • poradenstvo a konzultácie ako zefektívniť fungovanie IT vo vašej firme

Kontaktujte nás