Nezmluvný servis

Najčastejšie využívaný servis pre malé firmy a živnostníkov. Zákazník nám oznámi svoj problém a my sa ho snažíme vyriešiť. Servisný zásah je možný priamo u zákazníka alebo v našom servisnom stredisku. Zákazník tak zaplatí len za servisný výkon podľa cenníka alebo podľa predom dohodnutého rozsahu prác.

Zmluvný servis

Viete koľko máte počítačov s Windows XP? Aké staré máte počítače? Dokážete si plánovať obmenu počítačov? Koľko máte vlastne vo firme počítačov a čo je na nich nainštalované?
Dokážete na tieto otázky obratom odpovedať?